Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Jihočeský > ODROČENO !!!!! Pozemky na LV 485, v obci Protivín, okres Písek

ODROČENO !!!!! Pozemky na LV 485, v obci Protivín, okres Písek

800 000,-
Vyvolávací cena
1 200 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

21.11.2018 v 10:00
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX2090/18
Dražební vyhláška: dv19.pdf
Znalecký posudek: zp-485.pdf
Rozhodnutí: odroceni-lv485.pdf
Dražební jistota: 80 000,- Kč

1/3 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

ODROČENO !!!!! Pozemky na LV 485, v obci Protivín, okres Písek

Pozemky

Pozemky parc. č. 1049/32, 1067/4, 1080/2, 1084/1, 1084/4, 1084/5,1085/2, 1085/3, 1090/7 v katastrálním území a obci Krč u Protivína, okres Písek.

Soubor pozemků má celkovou výměru 27 084 m2. Dle KN se jedná o druh pozemku trvalý travní porost (parc. č. 1049/32, 1080/2) – pozemky součástí zemědělského půdního fondu, lesní pozemek (parc. č. 1067/4) – pozemek určený k plnění funkcí lesa, ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda (parc. č. 1084/1, 1084/5, 1085/2, 1085/3), vodní plocha se způsobem využití koryto vodního toku umělé (parc. č. 1084/4) a vodní plocha se způsobem využití rybník (parc. č. 1090/7) – součástí menšího chráněného území, památkově chráněné území. Pozemky se nacházejí mezi rybníky Na Rejčových a Čejka, v okolí potoka Divišovka. Pozemky nejsou napojeny na žádné inženýrské sítě.

Podobné dražby


Pozemky LV 237, podíl o velikosti 1/6, v obci Tetov, okres Pardubice

kraj Pardubický

67 933,-

Nařízená 19.12.2018 v 10:30


Podíl 1/2 na pozemcích v k.ú. Rychvald, okres Karviná

kraj Moravskoslezský

69 000,-

Nařízená 19.12.2018 v 12:30


pozemek v obci Česká Kamenice, okres Děčín

kraj Ústecký

2 050,-

Plánovaná 1.1.2019 v 0:00


pozemek - zahrada v Terezíně, okres Litoměřice

kraj Ústecký

30 000,-

Plánovaná 1.1.2019 v 0:00