Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Ústecký > Orná půda, obec Čížkovice, okres Litoměřice

Orná půda, obec Čížkovice, okres Litoměřice

160 667,-
Vyvolávací cena
241 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

27.9.2023 v 11:00 Vydražená
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 187/23
Dražební vyhláška: dv2.pdf
Znalecký posudek: zp3.pdf
Ostatní písemnosti:
CUP3181-EX 18723…
CUP12-EX 18723-143…
CUP3175-EX 18723…
Dražební jistota: 16 000,- Kč

1/4 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Orná půda, obec Čížkovice, okres Litoměřice

Zahájení elektronické dražby: dne 27.09.2023 v 11:00 hod

Orná půda, obec Čížkovice, okres Litoměřice

Jedná se o pozemek parc. č. 65/68 o celkové výměře 9974 m2.

Oceňovaný pozemek je užívaný jako zemědělská plocha pravděpodobně vzhledem k lokaci neobhospodařovaná (dle LPIS na části pozemku vázne pachtovní smlouva) a nezpevněná účelové komunikace v areálu lomu. Dle územního plánu je pozemek regulován jako plochy těžby nerostů. Pozemek nepodléhá těžbě.

Sklon pozemku je pravděpodobně rovinatý. Pozemek není oplocený. Trvalé porosty - bez porostů.

Přístup je řešen přes soukromý pozemek jiného subjektu, věcné břemeno přístupu ve prospěch majitele oceňovaného majetku není zřízeno. Pozemek leží na samotě a charakter okolí odpovídá průmyslové zóně- areál lomu a v těsné blízkosti je skládka odpadu.


Podobné dražby


3. DDJ - Podíl 1/2 lesního pozemku v obci Drhovy, okres Příbram

kraj Středočeský

47 720,-

Nařízená 17.7.2024 v 10:00


3.DDJ - Podíl 2/3 trvalého travního porostu v obci Kamenice, okres Praha-východ

kraj Středočeský

62 000,-

Nařízená 17.7.2024 v 10:30


3.DDJ - Lesní pozemky + orná půda v obci Písek, okres Frýdek-Místek

kraj Moravskoslezský

106 400,-

Nařízená 17.7.2024 v 11:00


Pozemky v obci Velké Němčice, okres Břeclav

kraj Jihomoravský

206 667,-

Nařízená 24.7.2024 v 10:30