Všechny dražby > Nemovitosti > Stavby > kraj Ústecký > Podíl 1/12 zem stav., obec Lubenec, okres Louny

Podíl 1/12 zem stav., obec Lubenec, okres Louny

28 667,-
Vyvolávací cena
43 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

24.5.2023 v 10:30
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 16031/14
Dražební vyhláška: dv1.pdf
Znalecký posudek: zp1.pdf
Ostatní písemnosti:
CUP3202-EX 1603114…
Dražební jistota: 5 000,- Kč

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí

nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Podíl 1/12 zem stav., obec Lubenec, okres Louny

Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 ve vlastnictví povinného, na nemovitých věcech:

Zahájení elektronické dražby: dne 24.05.2023 v 10:30 hod.

Podíl 1/12 zem stav., obec Lubenec, okres Louny

Předmětem ocenění jsou pozemky ve funkčním celku o celkové výměře 726 m2. Jedná se o pozemek parc. č. st. 18/1, zapsaný v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří, který je zcela zastavěn stavbou bez čp/če, zem. stavba a navazující pozemek 1130/4, zapsaný v katastru nemovitostí jako ostatní plocha-jiná plocha. Pozemek je rovinatý, zatravněný, oplocení je však situováno na pozemku odlišného vlastníka. K pozemku je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Část parcely č. 1130/4 je užívána jedním z podílových spoluvlastníků jako součást jeho rodinného domu a částečně přehrazena plotem.

Součástí ocenění je zemědělská stavba - jedná se o jednopodlažní stavbu se sedlovou střechou - stavba ve špatném stavu, částečně chybí střešní konstrukce, která byla do věnce sejmuta. Konstrukce pravděpodobně smíšená (cihla/kámen), založení předpokládám mělké kamenné. Vrata, dveře svlakové. Stavebně technický stav špatný – předpoklad k demolici či rozsáhlé rekonstrukci včetně hlavních konstrukčních prvků.

Pozemek je situovaný ve vesnici Příbenice, která se nachází cca 4 km východně od hlavní obce Lubenec, jejíž je sídelní součástí. Charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů v obci je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a v místě je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí pozemku je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v místě se pobočka České pošty nenachází - nutnost dojezdu.