Všechny dražby > Nemovitosti > Stavby > kraj Ústecký > Podíl 1/14 na rodinném domě v obci Libčeves, okres Louny

Podíl 1/14 na rodinném domě v obci Libčeves, okres Louny

23 333,-
Vyvolávací cena
35 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

16.12.2020 v 10:30 Vydražená
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 9549/07
Dražební vyhláška: dv25.pdf
Znalecký posudek: zp23.pdf
Ostatní písemnosti:
CUP12-EX 954907-746…
CUP1638-EX 954907…
Dražební jistota: 3 000,- Kč

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Podíl 1/14 na rodinném domě v obci Libčeves, okres Louny

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/14

Povinný se přes písemnou výzvu místního šetření nezúčastnil. Pro potřeby tohoto znaleckého posudku bylo provedeno ohledání a zaměření nemovitých věcí zvenčí. Některé prvky zejména vnitřního vybavení objektu nebyly zjištěny, pro potřeby tohoto znaleckého posudku jsou uvažovány jako standardní, jejich stav, stáří a další životnost je odhadnuta odborným odhadem zpracovatele.

Jedná se o nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími s částečně využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, odlehlé části obce Libčeves, místní části Řisuty, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Řisuty č.p. 1, 440 01 Libčeves. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné nezpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 641/8 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Libčeves, K Zámku 1, 43926 Libčeves. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 30 m od předmětu ocenění. Skutečný přístup je přes pozemek p.č. 713 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví jiného subjektu.

Dle informací ČSÚ v obci Libčeves je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení, hloubková kanalizace.

Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn.


Podobné dražby


Podíl 1/8 na RD v obci Martiněves, okres Litoměřice

kraj Ústecký

19 500,-

Nařízená 3.2.2021 v 10:00


Rodinný dům bez č.p. v obci Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice

kraj Ústecký

768 255,-

Plánovaná 3.2.2021 v 11:00


Rodinný dům v obci Tuřice, okres Mladá Boleslav

kraj Středočeský

2 633 333,-

Nařízená 3.2.2021 v 11:30


Podíl 1/2 rodinného domu v obci Těšany, okres Brno-venkov

kraj Jihomoravský

433 333,-

Nařízená 3.2.2021 v 11:30