Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Jihomoravský > Podíl 1/2 na orné půdě v Brně - katastrální území Obřany

Podíl 1/2 na orné půdě v Brně - katastrální území Obřany

33 333,-
Vyvolávací cena
50 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

18.11.2021 v 10:30
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 570/21
Dražební vyhláška: dv1.pdf
Znalecký posudek: zp1.pdf
Dražební jistota: 3 000,- Kč

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Podíl 1/2 na orné půdě v Brně - katastrální území Obřany

Podíl 1/2 na orné půdě v Brně - katastrální území Obřany

Pozemky se nacházejí v severním okraji části obce Obřany, při komunikaci ve směru na

Bílovice nad Svitavou, v nezastavěném území.

Jedná se o pozemek parc. č. 2249/1 o výměře 343 m2, který je v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda. Dle územního plánu obce se v části o výměře asi 283 m2 jedná o plochu s objekty pro individuální rekreaci, tedy plochy rekreační, v menší části o výměře asi 60 m2 se jedná o navrhované plochy pro automobilovou dopravu – sběrné komunikace se 2 nebo 3 jízdními pruhy. Pozemek je v současné době spíše neudržován a nesečen. Nachází se na něm drobné porosty vzniklé v posledních asi 3 letech spontánním náletem bez věcné nebo estetické hodnoty určené k odstranění – nejsou dále uvažovány. Pozemek je svažitý. Jedná se o pozemek parc. č. 3400 o výměře 307 m2, který je v katastru nemovitostí veden jako orná půda. Pozemek je v současné době obhospodařováván a využíván k zemědělské činnosti. Dle územního plánu obce se jedná o plochy zemědělského půdního fondu.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny. Příslušenství nebylo zjištěno.


Podobné dražby


Podíl 1/5 na orné půdě v v obci Syrovice, okres Brno-venkov

kraj Jihomoravský

10 533,-

Nařízená 18.11.2021 v 10:30


Podíl na pozemcích v obci Branka u Opavy, okres Opava

kraj Moravskoslezský

2 676 313,-

Plánovaná 1.1.2030 v 0:00


Podíl na lesních pozemcích v obci Velké Hamry, okr. Jablonec n.N.

kraj Liberecký

49 870,-

Plánovaná 1.1.2030 v 0:00