Všechny dražby > Nemovitosti > Stavby > kraj Plzeňský > Podíl 1/2 rodinného domu v obci Kolinec, okres Klatovy

Podíl 1/2 rodinného domu v obci Kolinec, okres Klatovy

306 667,-
Vyvolávací cena
460 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

17.6.2020 v 10:00
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 13230/10
Dražební vyhláška: dv.pdf
Znalecký posudek: zp.pdf
Ostatní písemnosti:
CUP3201-EX 1323010…
Dražební jistota: 30 000,- Kč

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Podíl 1/2 rodinného domu v obci Kolinec, okres Klatovy

Předmětem dražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2

Oceňovaný pozemek parc.č. St. 30 o velikosti 472 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Součástí pozemku je stavba č.p. 23 rodinný dům.

Povinný se přes písemnou výzvu místního šetření nezúčastnil a nebyla umožněna prohlídka oceňované nemovitosti. Byla provedena pouze venkovní obhlídka a veškeré informace byly získány z veřejné dostupných zdrojů. Některé prvky, zejména vnitřní vybavení objektu nebyly zjištěny, pro potřebu tohoto znaleckého posudku jsou uvažovány jako standardní, jejich stáří, stav a další životnost je odhadnuta odborným odhadem zpracovatele. Stavba je bez viditelných statických poruch a jejich stavebnětechnický stav odpovídá stáří, technologickým postupům výstavby a použitým materiálům. Objekt není obýván.

Podlahová plocha byla odvozena ze zastavěné plochy z katastru nemovitostí a činí 120 m2.


Podobné dražby


Rodinný dům se zahradou v Prostějově

kraj Olomoucký

5 673 333,-

Nařízená 15.7.2020 v 10:30


Podíl 1/6 rodinného domu v obci Jiříkov, okres Děčín

kraj Ústecký

28 500,-

Nařízená 15.7.2020 v 11:30


Podíl 1/14 na rodinném domě v obci Libčeves, Louny

kraj Ústecký

45 000,-

Nařízená 22.7.2020 v 12:30


Podíl 1/10 bydlení v Ústí nad Labem

kraj Ústecký

22 667,-

Nařízená 5.8.2020 v 10:00