Všechny dražby > Nemovitosti > Stavby > kraj Moravskoslezský > Podíl 1/2 rodinného domu v Ostravě

Podíl 1/2 rodinného domu v Ostravě

666 667,-
Vyvolávací cena
1 000 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

22.9.2021 v 10:00 Vydražená
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 818/21
Dražební vyhláška: dv3.pdf
Znalecký posudek: zp3.pdf
Ostatní písemnosti:
CUP12-EX 81821-223…
CUP3175-EX 81821…
CUP3181-EX 81821…
Dražební jistota: 70 000,- Kč

1/2 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Podíl 1/2 rodinného domu v Ostravě

Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 ve vlastnictví povinného na nemovitých věcech:

Podíl 1/2 rodinného domu v Ostravě

Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod valbovou střechou krytou krytinou Onduline. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Ostrava, v místní části Heřmanice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese K Lesu 158/3, Heřmanice, 713 00 Ostrava. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 412/1 - ostatní plocha a p.č. 394/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, a dále po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 368/7 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví jiného subjektu. Dle dostupných podkladových materiálů (smapy.cz a dále mapy neudržovaných komunikací města Ostravy) se jedná o udržovanou komunikace III. třídy.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení a vlastní septik.


Podobné dražby


Podíl 6/7 zem. stav. v obci Křelovice, okres Plzeň-sever

kraj Plzeňský

15 270,-

Nařízená 18.11.2021 v 11:00


ODROČENO !!! Podíl 1/4 na domě v obci Velemín, okres Litoměřice

kraj Ústecký

130 000,-

Plánovaná 3.1.2022 v 11:00


Podíl 1/2 na domě č.p.32 a pozemky v obci Kacákova Lhota

kraj Královéhradecký

453 333,-

Plánovaná 1.1.2030 v 0:00


Rodinný dům a pozemky v obci Bohumín, okres Karviná -DRAŽEBNÍ JEDNÁNÍ ODROČENO !!!

kraj Moravskoslezský

1 916 000,-

Plánovaná 1.1.2030 v 0:00