Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Pardubický > ODROČENO - Podíl 1/24 na pozemcích v Chrudimi

ODROČENO - Podíl 1/24 na pozemcích v Chrudimi

7 000,-
Vyvolávací cena
10 500,-
Odhadní cena

Dražební jednání

14.8.2030 v 13:00
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX3847/15
Dražební vyhláška: dv6.pdf
Znalecký posudek: zp6.pdf
Dražební jistota: 1 000,- Kč

1/3 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

ODROČENO - Podíl 1/24 na pozemcích v Chrudimi

Předmětem dražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/24

Oceňované pozemky slouží k zemědělským účelům a nachází se severně od města Chrudim. Tvoří jej 2 oddělené celky, které jsou oba obhospodařovány. Přístup k pozemkům je volným terénem, případně po nezpevněné komunikaci. Nachází se v mírně svažitém terénu. Pozemky nejsou oploceny. Pozemek parc. č. 809 se nachází severně od vlakového nádraží a je s ním dle územního plánu do budoucna počítáno pro výstavbu komerční zóny. Dle sdělení pracovnice Městského úřadu Chrudim, odboru

územního plánování, není tato výstavba v horizontu více než 10ti let aktuální a je závislá na výstavbě potřebné infrastruktury. Z tohoto důvodu je tento pozemek oceňován jako zemědělská půda. Celková rozloha oceňovaných pozemků činí 9.478 m2. Na pozemcích parc. č. 659, 668/29 a 668/30 vázne věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě (zřídit, provozovat s udržovat na částech služebných pozemků kanalizační přípojku) ve prospěch paní Mileny Chalupové Zemanové. Toto věcné břemeno má užívání předmětných pozemků minimální vliv a je zohledněno v rámci ocenění koeficientem K5.


Podobné dražby


Orná půda v obci Veselí nad Moravou, okres Hodonín

kraj Jihomoravský

31 333,-

Nařízená 28.8.2019 v 10:30


Podíl 1/4 a 1/12 na pozemcích v Boháňka, okres Jičín

kraj Královéhradecký

14 000,-

Nařízená 28.8.2019 v 11:00


Podíl 1/2 na pozemku v Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo

kraj Jihomoravský

87 320,-

Nařízená 28.8.2019 v 11:30


Podíl 2/3 na lesních pozemcích v obci Otěšice, okres Plzeň-jih

kraj Plzeňský

36 000,-

Nařízená 28.8.2019 v 12:30