Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Jihočeský > Podíl 1/3 a 1/3 na pozemcích v obci Bernartice, okres Písek

Podíl 1/3 a 1/3 na pozemcích v obci Bernartice, okres Písek

22 333,-
Vyvolávací cena
33 500,-
Odhadní cena

Dražební jednání

19.2.2020 v 11:30 Vydražená
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 6842/10
Dražební vyhláška: dv5.pdf
Znalecký posudek: zp3.pdf
Ostatní písemnosti:
CUP12-EX 684210-278…
Dražební jistota: 2 000,- Kč

1/2 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Podíl 1/3 a 1/3 na pozemcích v obci Bernartice, okres Písek

Předmětem dražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3+1/3

Pozemky parc. č. 4057/1, 4076/7, 813 nacházející se v obci Bernartice, okres Písek, katastrální území Bilinka, Svatkovice.

Oceňované pozemky parc.č. 4057/1 o výměře 3014 m2 a parc.č. 4076/7 o výměře 216 m2 jsou evidovány v katastru nemovitostí jako orná půda. Pozemky se nacházejí v nezastavěném území obce, cca 1 km východně od obce Svatkovice v lokalitě Za rybníkem.

Oceňovaný pozemek parc.č. 813 o výměře 1205 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost. Pozemek se nachází v nezastavěném území obce, cca 1,5 km jižně od obce Svatkovice v lokalitě Na myslišovech. Podle údajů obsažených ve Veřejném registru půdy – LPIS je pozemek zemědělsky využíván jako orná půda. Není doložena nájemní smlouva.

Podle údajů obsažených ve Veřejném registru půdy- LPIS jsou pozemky parc.č. 4057/1 a 4076/7 zemědělsky obhospodařovány společností Zemědělské družstvo Bernartice jako orná půda. Pozemky jsou součástí půdního bloku. Nájemní smlouva doložena.


Podobné dražby


Podíly na pozemcích v obci Zborovice, okres Kroměříž

kraj Zlínský

28 000,-

Nařízená 27.5.2020 v 11:00


Pozemky v Modřanech, okres Hlavní město Praha

kraj Hlavní město Praha

1 647 333,-

Nařízená 3.6.2020 v 10:00


Pozemek o velikosti 1253 m2 v obci Hať, okres Opava

kraj Moravskoslezský

182 500,-

Nařízená 10.6.2020 v 10:00


Podíl 1/32 na pozemcích v Hradci Králové

kraj Královéhradecký

108 333,-

Nařízená 10.6.2020 v 11:30