Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Jihočeský > Podíl 1/3 lesního pozemku v obci Kunžak, okres Jindřichův Hradec

Podíl 1/3 lesního pozemku v obci Kunžak, okres Jindřichův Hradec

96 500,-
Vyvolávací cena
144 750,-
Odhadní cena

Dražební jednání

23.9.2020 v 11:00
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 2032/01
Dražební vyhláška: dv12.pdf
Znalecký posudek: zp12.pdf
Dražební jistota: 10 000,- Kč

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Podíl 1/3 lesního pozemku v obci Kunžak, okres Jindřichův Hradec

124 EX 2032/01

Katastrální území Kunžak, okres Jindřichův Hradec, obec Kunžak

Nejnižší podání:96.500,- Kč., odhadní cena: 60.000,- Kč, dražební jistota:10.000,- Kč

Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz.

Zahájení elektronické dražby: dne 23.09.2020 v 11:00 hodin

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3

Podíl 1/3 lesního pozemku v obci Kunžak, okres Jindřichův Hradec

Pozemek parc. č. 2531/1 o výměře 18.080 m2 je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek, který je určen k plnění funkcí lesa. Pozemek leží asi 2,3 km jihozápadně od centra obce Kunžak, v nezastavěném území

obce. Přístup je řešen částečně skrze pozemky ve vlastnictví soukromých subjektů nebo skrze státní lesní pozemky, po nezpevněné lesní cestě.

Na pozemku se dle lesních hospodářských osnov nachází různoletý lesní porost, převážně se jedná o borovici, dále pak smrk s příměsí břízy. Stáří činí 9-114 let, zásoba cca 350 m3/ha b.k, celková zásoba cca 560 m3/ha b.k. Výpis z lesních hospodářských osnov a kompletní atributy lesního porostu jsou uvedeny v příloze. Pozemek je v územním plánu zahrnut do ploch lesních „L“.

Věcná břemena ani jiná omezení nebyla zjištěna.


Podobné dražby


Pozemek pod garáží

kraj Jihomoravský

22 667,-

Nařízená 23.9.2020 v 12:30


Podíl 1/32 na pozemcích v Hradci Králové

kraj Královéhradecký

65 000,-

Nařízená 30.9.2020 v 10:30


Podíl 1/16 a 1/80 na pozemcích v obci Milčice, okres Nymburk

kraj Středočeský

125 000,-

Nařízená 30.9.2020 v 11:00


Podíl 1/4 pozemku v obci Železný Brod, okres Jablonec nad Nisou

kraj Liberecký

10 000,-

Nařízená 30.9.2020 v 11:30