Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Královéhradecký > Podíl 1/32 na pozemcích v Hradci Králové

Podíl 1/32 na pozemcích v Hradci Králové

81 250,-
Vyvolávací cena
162 500,-
Odhadní cena

Dražební jednání

5.8.2020 v 12:30
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 506/13_01
Dražební vyhláška: dv12.pdf
Znalecký posudek: zp11.pdf
Rozhodnutí: 2ddj.pdf
Dražební jistota: 10 000,- Kč

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Podíl 1/32 na pozemcích v Hradci Králové

Předmětem dražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/32

Oceňované pozemky parc. č. 154/9 a 154/8 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda. Územní plán stanoví, že plocha pozemků je regulována jako plochy luk a pastvin.

Pozemky parc. č. 154/13, 154/14, 156/24, 146/67, 154/6, 154/7 a 349/15 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako trvalý travní porost. Dle územního plánu se jedná o plochy luk a pastvin, přičemž pozemky parc. č. 154/14 a 156/24 jsou dle územního plánu regulovány z části jako plochy luk a pastvin a z části jako plochy krajinné zeleně.

Pozemky parc. č. 154/20, 155/2, 155/4, 186/2 a 349/25 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako vodní plocha. Územní plán stanovení, že plocha pozemků je regulována jako vodní toky a vodní plochy obecné.

Pozemky parc. č. 189/2 a 120/9 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha.

Dle územního plánu se jedná o plochy krajinné zeleně. Pozemky jsou rovinaté, bez oplocení, na části pozemků jsou trvalé porosty. Přístup k pozemkům je přes obecní pozemek a soukromý pozemek cizího subjektu – věcné břemeno ve prospěch majitele oceňovaných pozemků není zřízeno.


Podobné dražby


Pozemky v Kladně

kraj Středočeský

2 058 667,-

Nařízená 15.7.2020 v 10:30


Podíl 1/4 na pozemku v obci Třebešice, okres Benešov

kraj Středočeský

180 000,-

Nařízená 15.7.2020 v 13:00


Pozemek v obci Teplá, okres Cheb

kraj Karlovarský

140 000,-

Nařízená 22.7.2020 v 11:30


Podíl 1/2 na pozemcích v obci Rudník, okres Trutnov

kraj Královéhradecký

88 667,-

Nařízená 5.8.2020 v 10:30