Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Královéhradecký > Podíl 1/4 na pozemcích v Hradci Králové

Podíl 1/4 na pozemcích v Hradci Králové

223 333,-
Vyvolávací cena
335 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

10.6.2020 v 12:30 Vydražená
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 506/13_02
Dražební vyhláška: dv13.pdf
Znalecký posudek: zp12.pdf
Dražební jistota: 15 000,- Kč

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Podíl 1/4 na pozemcích v Hradci Králové

Předmětem dražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4

Pozemek parc. č. 113/3 je veden v katastru nemovitostí jako lesní pozemek. Dle územního plánu je pozemek regulován jako plochy lesů rekreačních. Podle lesní hospodářské osnovy se jedná o výběžek lesa při okraji lesního komplexu. Na pozemku se nachází trvalé porosty (olše, smrk). Pozemek parc. č. 119/4 je v katastru nemovitostí veden jako vodní plocha a územní plán stanoví, že se jedná o vodní toky a vodní plochy obecné. Pozemek parc. č. 120/5 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda a dle územního plánu se jedná plochy orné půdy. Pozemky jsou rovinaté, bez oplocení a přístupné po zpevněné obecní cestě. Parkovací možnosti jsou v blízkosti pozemků.

Celková plocha pozemků činí 12.004 m2. Pozemek parc. č. 126/16 o rozloze 302 m2 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda. Územní plán stanovení, že plocha pozemku je regulována jako smíšené plochy příměstské nízkopodlažní zástavby. Pozemek je rovinatý, bez porostů a oplocený pletivem do ocelových sloupků. Přístup k pozemku je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Parkování je možné přímo u pozemku. Pozemek je bez inženýrských sítí, ale je zde pravděpodobně možnost napojení na všechny inženýrské sítě v obci.


Podobné dražby


Pozemky v Kladně

kraj Středočeský

2 058 667,-

Nařízená 15.7.2020 v 10:30


Podíl 1/4 na pozemku v obci Třebešice, okres Benešov

kraj Středočeský

180 000,-

Nařízená 15.7.2020 v 13:00


Pozemek v obci Teplá, okres Cheb

kraj Karlovarský

140 000,-

Nařízená 22.7.2020 v 11:30


Podíl 1/2 na pozemcích v obci Rudník, okres Trutnov

kraj Královéhradecký

88 667,-

Nařízená 5.8.2020 v 10:30