Všechny dražby > Nemovitosti > Stavby > kraj Moravskoslezský > Podíl 1/5 rodinného domu a pozemků, obec Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín

Podíl 1/5 rodinného domu a pozemků, obec Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín

136 500,-
Vyvolávací cena
204 750,-
Odhadní cena

Dražební jednání

3.5.2023 v 10:30
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 1370/21
Dražební vyhláška: dv2.pdf
Znalecký posudek: zp2.pdf
Ostatní písemnosti:
CUP12-EX 137021-168…
CUP3175-EX 137021…
CUP3181-EX 137021…
Dražební jistota: 15 000,- Kč

1/3 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Podíl 1/5 rodinného domu a pozemků, obec Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín

Podíl 1/5 rodinného domu a pozemků, obec Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín

RODINNÝ DŮM

Oceňovaný rodinný dům je samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní s volným půdním prostorem.

Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je velmi špatný. Budova je neobyvatelná, zčásti zborcená, vhodná ke kompletní rekonstrukci.

Střecha je sedlová s krytinou z pálených tašek, zatéká do ní.

Okna domu jsou dřevěná dvojitá, některá chybí. Fasáda domu není zateplená, zčásti chybí.
Přístup k domu je po místní nezpevněné komunikaci.

Dům je napojen na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Přípojky nebylo možné znalcem ověřit.

K domu náleží neudržovaná zahrada, která hraničí s korytem Suchdolského potoka.   

   

POZEMKY

Pozemek parc. č. 1568 (v katastru veden jako zastavěna plocha a nádvoří o výměře 371 m2) je zčásti zastavěn plochou pod rodinným domem č.p. 105 Suchdol  nad Odrou. Zbylou část tvoří zahrada.

Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 1569 (v katastru veden jako zahrada o výměře 1.309 m2). Pozemky spolu tvoří jeden celek. Jsou rovinaté, travnaté, neudržované.

Přístup na pozemky je po komunikaci ve vlastnictví obce.

Pozemek parc. č. 1570 (v katastru veden jako lesní pozemek o výměře 270 m2) navazuje na výše uvedené pozemky rodinného domu. Nachází se zde porost habru obecného. Přístup na pozemek je po místní nezpevněné komunikaci.