Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Středočeský > Podíl 1/8 na pozemcích a sýpce v obci Zduchovice, okres Příbram

Podíl 1/8 na pozemcích a sýpce v obci Zduchovice, okres Příbram

55 453,-
Vyvolávací cena
83 180,-
Odhadní cena

Dražební jednání

17.7.2019 v 10:00 Vydražená
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX25071/12
Dražební vyhláška: dv.pdf
Znalecký posudek: zp.pdf
Rozhodnutí: dv-odrocena.pdf
Dražební jistota: 6 000,- Kč

1/3 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Podíl 1/8 na pozemcích a sýpce v obci Zduchovice, okres Příbram

Předmětem dražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8

Oceňovaný zastavěný pozemek pč. st3 (LV 361) se nachází v jižní části obce poblíž zámku. Součástí pozemku je starý špýchar, který historicky patřil k hospodářským budovám zámečku, v 70.a 80. letech sloužil jako sklad pro archiv ÚV KSČ. Kromě dvou malých zasklených oken v čelní stěně je stavba z vnějšího pohledu v původním stavu. Stavba je zasazena do svažitého terénu, z čela jsou přímo přístupné klenuté sklepy pod částí stavby, z boční přístavby na pozemku obce (věcné břemeno či jiná smlouva nedohledány) je vstup do 1.NP, ve stavbě je ještě 2.NP a prostor pod sedlovým zastřešením.

Objekt je dlouhodobě nevyužívaný.

Pozemek pč. 1/5 (LV 541) vedený v KN jako ostatní plocha – neplodná půda je cípem původní

zámecké zahrady u klubovny místního fotbalového klubu. Podle územního plánu obce leží v ploše

OMS, je tedy teoreticky pozemkem stavebním, i když reálně jeho tvar samostatnou zástavbu neumožňuje. Část pozemku je zarostlá tujemi a rododendrony, porost je neudržovaný, provázaný s náletovými a plevelnými dřevinami. Na část pozemku zasahuje pastvina vytyčená ohradníkem. Nepodařilo se ověřit, zda existuje nějaká nájemní smlouva.

Pozemek pč. 22/1 (LV622) vedený v KN jako ostatní komunikace je svažitý pozemek poblíž špýcharu, přes který podélně vede účelová komunikace ke stavbám na okraji obce. Povrch je nezpevněný, malá část pozemku je náletově zarostlá.


Podobné dražby


Podíl 1/192 na pozemcích v Huslenky, okres Vsetín

kraj Zlínský

1 768,-

Nařízená 18.12.2019 v 10:30


Podíl 1/6 na pozemcích v obci Bartošovice, okres Nový Jičín

kraj Moravskoslezský

26 667,-

Nařízená 18.12.2019 v 11:00


Pozemky v Praze - Lipence

kraj Hlavní město Praha

28 333,-

Nařízená 18.12.2019 v 11:30


Pozemek o velikosti 1253 m2 v obci Hať, okres Opava

kraj Moravskoslezský

365 000,-

Nařízená 18.12.2019 v 13:00