Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Moravskoslezský > Pozemek LV 434, podíl o velikosti 1/10, v obci Bohumín, okes Karviná

Pozemek LV 434, podíl o velikosti 1/10, v obci Bohumín, okes Karviná

12 678,-
Vyvolávací cena
19 017,-
Odhadní cena

Dražební jednání

5.12.2018 v 10:30 Vydražená
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 13296/10
Dražební vyhláška: dv5.pdf
Znalecký posudek: zp6.pdf
Ostatní písemnosti:
CUP12-EX 1329610…
Dražební jistota: 3 000,- Kč

1/4 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Pozemek LV 434, podíl o velikosti 1/10, v obci Bohumín, okes Karviná

Předmětem dražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10.

Pozemek

Pozemek parc. č. 1295/38 vč. příslušenství o výměře 10 565 m2 v katastrálním území Starý Bohumín, obec Bohumín, okres Karviná. Pozemek se nachází v západní okrajové části obce Bohumín.

Pozemek je umístěn mimo zastavěné území obce Bohumín, je situován u západní hranice katastrálního

území, v blízkosti vodního toku Odra a dálnice D1. Pozemek je rovinného charakteru, spolu se sousedními pozemky je hospodářsky využíván. Přístupný je ze zpevněné komunikace na pozemku parc. č. 1295/1 ve vlastnictví města Bohumín, která je současně užívána jako cyklistická stezka. Přístup vozidly po této komunikaci je veřejnosti omezen, slouží pouze potřebám majitelů pozemků.

V územním plánu města Bohumín je pozemek veden v ploše Z – plochy zemědělské. Pozemek se nachází v zóně s vysokým rizikem povodně (5-letá voda) a v aktivní zóně.


Podobné dražby


Pozemky LV 237, podíl o velikosti 1/6, v obci Tetov, okres Pardubice

kraj Pardubický

67 933,-

Nařízená 19.12.2018 v 10:30


Podíl 1/2 na pozemcích v k.ú. Rychvald, okres Karviná

kraj Moravskoslezský

69 000,-

Nařízená 19.12.2018 v 12:30


pozemek v obci Česká Kamenice, okres Děčín

kraj Ústecký

2 050,-

Plánovaná 1.1.2019 v 0:00


pozemek - zahrada v Terezíně, okres Litoměřice

kraj Ústecký

30 000,-

Plánovaná 1.1.2019 v 0:00