Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Pardubický > Pozemky LV 237, podíl o velikosti 1/6, v obci Tetov, okres Pardubice

Pozemky LV 237, podíl o velikosti 1/6, v obci Tetov, okres Pardubice

67 933,-
Vyvolávací cena
101 900,-
Odhadní cena

Dražební jednání

19.12.2018 v 10:30
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX5564/08
Dražební vyhláška: dv16.pdf
Znalecký posudek: zp17.pdf
Dražební jistota: 7 000,- Kč

1/2 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Pozemky LV 237, podíl o velikosti 1/6, v obci Tetov, okres Pardubice

Předmětem dražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6.

Pozemky

Pozemky parcelní čísla 758, 765, 782/1 a 912 v obci a katastrálním území Tetov , obec Tetov, okres Pardubice.

Pozemky p.č. 758, 765 a 782/1 se nachází ve východní části katastrálního území

v nezastavěném území u severní strany silnice ve směru z Tetova do Koles.

Pozemek p.č. 758 je evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda o výměře 2775 m2.

Pozemek p.č. 765 je evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda o výměře 2683 m2.

Pozemek p.č. 782/1 je evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku trvalý travní porost o výměře 3045 m2.

Pozemek p.č. 912 se nachází v západní části katastrálního území v nezastavěném území na sever od silnice ve směru z Tetova do Hlavečníka. Tento pozemek je evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda o výměře 9326 m2. Tento pozemek je přístupný z nezpevněné polní cesty.

Všechny pozemky jsou pozemky zemědělskými, jsou zemědělsky obhospodařovány a v územním plánu jsou zařazeny do ploch zemědělských.


Podobné dražby


Podíl 1/2 na pozemcích v k.ú. Rychvald, okres Karviná

kraj Moravskoslezský

69 000,-

Nařízená 19.12.2018 v 12:30


pozemek v obci Česká Kamenice, okres Děčín

kraj Ústecký

2 050,-

Plánovaná 1.1.2019 v 0:00


stavební pozemek v obci Sazená , okres Kladno

kraj Středočeský

31 600,-

Plánovaná 1.1.2019 v 0:00


pozemek - zahrada v Terezíně, okres Litoměřice

kraj Ústecký

30 000,-

Plánovaná 1.1.2019 v 0:00