Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Jihomoravský > Pozemky v obci Milonice, okres Vyškov

Pozemky v obci Milonice, okres Vyškov

1 026 400,-
Vyvolávací cena
2 566 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

18.8.2021 v 11:30 Vydražená
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 2605/16
Dražební vyhláška: dv10.pdf
Znalecký posudek: zp9.pdf
Rozhodnutí: 2ddj.pdf
Dražba: 3ddj.pdf
Ostatní písemnosti:
CUP3203-EX 260516…
CUP3181-EX 260516…
CUP12-EX 260516-580…
CUP3175-EX 260516…
CUP3203-EX 260516…
CUP12-EX 260516-669…
CUP3175-EX 260516…
Dražební jistota: 170 000,- Kč

1/9 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Pozemky v obci Milonice, okres Vyškov

Oceňované pozemky jsou dle katastru nemovitostí užívány jako – pozemek parc. č. 103/4 - zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o velikosti 3944 m2 a pozemek parc. č. 1193 - ostatní plocha, jiná plocha o velikosti 1528 m2, celková rozloha pozemků činí 5.472 m2. Územní plán stanoví, že plocha pozemku je regulována jako – výroba zemědělská.

Objekt je umístěn na severním okraji obce a dle místního šetření je součástí většího průmyslového areálu. Na pozemcích jsou náletové porosty, zpevněné plochy a oplocení tvoří pletivo do ocelových sloupků. Samotné pozemky jsou rovinaté. Přístup k pozemkům je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Součástí je zděná stavba pravděpodobně technického charakteru, která není zapsána v listu vlastnictví. Stavba má rovnou střechu, plechové klempířské prvky, plechové dveře a okenní otvor je vyplněn luxfery. Na základě místního šetření se na pozemcích nachází uskladněný stavební materiál

!!!! Dle vyjádření ustanoveného znalce ze dne 31. 3. 2021 jsou jako stavební materiál označeny železniční pražce nacházející se na nemovitosti, tyto nepředstavují ekologickou zátěž a jejich uskladnění neovlivňuje obvyklou cenu nemovitosti. Na základě místního šetření konaného vykonavatelem soudního exekutora dne 4. 6. 2021 se na nemovitosti (na volném prostranství bez zakrytí) nachází tyto movité věci: množství použitých železničních pražců a dále železný kontejner obsahující skleněné láhve s neznámým obsahem (podrobněji viz přílohy – foto). V případě udělení příklepu v dražbě je povinnost k vyklizení nemovitosti v souladu s ust. § 336j odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, uložena povinnému, který je následně povinen vydražené nemovitosti vyklidit.


Podobné dražby


Pozemky v obci Ivančice, okres Brno-venkov

kraj Jihomoravský

184 667,-

Nařízená 22.9.2021 v 11:30


Podíl 2/10 orné půdy v obci Podhradí, okres Jičín

kraj Královéhradecký

24 320,-

Nařízená 30.9.2021 v 10:30


Podíl 1/6 na pozemcích v obci Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih

kraj Plzeňský

64 867,-

Nařízená 6.10.2021 v 10:30


Podíl na lesních pozemcích v obci Velké Hamry, okr. Jablonec n.N.

kraj Liberecký

49 870,-

Plánovaná 1.1.2030 v 0:00