Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Jihočeský > Pozemky v obci Větřní, okres Český Krumlov

Pozemky v obci Větřní, okres Český Krumlov

620 000,-
Vyvolávací cena
930 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

22.12.2020 v 10:30 Vydražená
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 9569/16
Dražební vyhláška: dv1.pdf
Znalecký posudek: zp1.pdf
Dražební jistota: 2 000,- Kč

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Pozemky v obci Větřní, okres Český Krumlov

Oceňovaný pozemek parc.č 2098/23 o výměře 498 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost. Podle údajů obsažených ve Veřejném registru půdy LPIS je část pozemku (386 m2) zemědělsky využívána jako trvalý travní porost, pozemek je součástí půdního bloku. Pozemek je obhospodařován podnikatelským subjektem: Eva Vyletělová. Nájemní ani pachtovní smlouvy nebyly doloženy.

Oceňovaný pozemek parc.č. 2098/24 o výměře 205 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost a pozemek parc.č. 2104/11 o výměře 104 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, způsob využití neplodACná půda. Pozemky nejsou zemědělsky využívány.

Dle platného územního plánu se část pozemku parc.č. 2098/23 nachází v koridoru Ee 13- plochy technické infrastruktury.(Změna č. 1 Územního plánu Větřní). Jedná se o záměr nadmístního významu v oblasti elektroenergetiky – vedení VVN 110kV Větřní- Horní Planá. Tento koridor je veřejně prospěšnou stavbou. Pozemek se nachází v nezastavěném území města Větřní.

Zbylá část pozemku 2098/23 a pozemky parc. č. 2098/24 a 2104/11 se nachází dle Územního plánu Větřní také v nezastavěném území v ploše s funkčním využitím „plochy zemědělské“. Pozemky parc. č. 2104/11, 2098/24 a menší část pozemku parc. č. 2098/23 se nachází v ochranném pásmu lesa a pozemek parc. č. 2098/24 v ochranném pásmu vodního zdroje.

Pozemky budou oceněny jako zemědělské.


Podobné dražby


Podíl 1/6 orné půdy v obci Třebušín, okres Litoměřice

kraj Ústecký

65 500,-

Nařízená 10.2.2021 v 12:30


Podíl 1/12 orné půdy v obci Dírná, okres Tábor

kraj Jihočeský

17 333,-

Nařízená 24.2.2021 v 10:00


Lesní pozemek o velikosti 2374 m2 v obci Načeradec, okres Benešov

kraj Středočeský

10 667,-

Nařízená 3.3.2021 v 10:00


Podíl 1/16 a 1/80 na pozemcích v obci Milčice, okres Nymburk

kraj Středočeský

125 000,-

Nařízená 17.3.2021 v 11:00