Všechny dražby > Nemovitosti > Stavby > kraj Plzeňský > Rodinný dům + pozemky, obec Hošťka, okres Tachov

Rodinný dům + pozemky, obec Hošťka, okres Tachov

1 400 000,-
Vyvolávací cena
2 100 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

28.6.2023 v 10:00
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 1658/22
Dražební vyhláška: dv4.pdf
Znalecký posudek: zp5.pdf
Dražební jistota: 140 000,- Kč

1/3 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Rodinný dům + pozemky, obec Hošťka, okres Tachov

Rodinný dům + pozemky, obec Hošťka, okres Tachov

RODINNÝ DŮM

Rodinný dům čp. 86 je samostatně stojící zděná stavba vystavěná na plochém pozemku uprostřed návsi.

Je to přízemní, z malé části podsklepená stavba, s nyní neužívaným podkrovím v předním křídle s okny do štítu.

Stavba bývalého hostince byla naposledy užívaná k nájemnímu bydlení a nebyla v té době udržována a opravována tak, že v současném stavu již není užívání schopná bez poměrně rozsáhlé investice zejména do výměny dožilých, či chybějících prvků krátkodobé životnosti (krytina střechy, okna, dveře povrchy podlah, rozvody vody, kanalizace, ÚT).

Ze zběžné prohlídky kolem domu je patrné, že stavba po dobu cca 1 roku není užívána.

Ve vnitřních prostorách jsou poházené části vybavení a vysazené dveře, výplně oken jsou v části rozbité.

Stavba je odhadem původem z počátku 20. stol. Asi v letech sedmdesátých byla modernizována, byla užívaná jako hostinec. Poté asi kolem roku 2000-10 byla obnovena jako objekt k bydlení - zřízeno bylo ÚT, kuchyně, koupelně.

Nyní stavba s dožilými či dožívajícími a chybějícími konstrukcemi PKŽ (okna, dveře, podlahy,zařiz. předměty,..) je předurčena k rekonstrukci.

RD je přízemní stavba s podkrovím a přízemními přístavbami.

K domu je ze zadní strany přistavěná býv. stodola.

Veškeré informace k nemovitosti naleznete v přiloženém znaleckém posudku.

POZEMKY

Pozemky v místě jsou rozděleny na dvě části oddělené pruhem pozemku v majetku obce. Nicméně

jsou společně oploceny a užívány v jednom celku. Jsou tak i hodnoceny. V místě připojení na základní IS - vodovod, žumpa (nezjištěna), el. rozvod. Přístup obou částí je možný samostatně z okolních ulič. komunikací.

Okolní zástavba je rezidenční - býv. usedlosti kolem a na návsi. RD přímo sousedí s plochou býv.

rybníka na návsi a jeho býv. náhonem vedeným právě po pozemku dělícím pozemky.