Všechny dražby > Nemovitosti > Stavby > kraj Ústecký > Rodinný dům + pozemky, obec Ryjice, okres Ústí nad Labem

Rodinný dům + pozemky, obec Ryjice, okres Ústí nad Labem

360 667,-
Vyvolávací cena
541 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

15.2.2023 v 10:00
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 264/06
Dražební vyhláška: dv.pdf
Znalecký posudek: zp.pdf
Dražební jistota: 40 000,- Kč

1/2 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Rodinný dům + pozemky, obec Ryjice, okres Ústí nad Labem

Rodinný dům + pozemky, obec Ryjice, okres Ústí nad Labem

Pozemek parc. č. 17 jehož součástí je stavba: Ryjice, č.p. 35, rod. dům, a dále pozemek parc. č. 68/2, to vše v obci Ryjice, okres Ústí nad Labem, katastrální území Ryjice (LV 8).

RODINNÝ DŮM S POZEMKEM

Oceňovaný rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má celkem 2 nadzemní podlaží. Dům je částečně podsklepený, v objektu půda. Objekt byl postaven odhadem na přelomu 19. a 20. století a ke dni ocenění je nejméně 120 let stár.

Základy má kamenné, konstrukce objektu je smíšená kámen/cihla, tloušťka stěn je cca do 50 cm a stropy jsou tvořeny dřevěnými trámy. Tvar střechy je sedlový, střešní krytinu tvoří eternitové šablony a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítky vápenocementové.

Vnitřní omítky dvouvrstvé vápenné. Okna jsou dřevěná převážně špaletová. Podlahy betonové a prkenné. Interiéry zcela vybydlené a poničené. Dům je neobyvatelný, odpojený od všech inženýrských sítí. Podlahová plocha odhadem do 120 m2 (nebylo možno pro špatný stavebně technický stav zcela změřit).

Stavebně technický stav domu je špatný, svislé zdivo popraskané, v minulosti byl dům již příčně svázán. Všechny konstrukční prvky domu jsou zcela za hranicí životnosti a dům se uvažuje k velmi rozsáhlé rekonstrukci nebo s ohledem na stav k demolici (demoliční výměr nepředložen).

Pozemek není oplocen. Samotný pozemek je svažitý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Parkovací možnosti jsou u domu. Na pozemku se nachází torzo zděné kolny – k demolici.

POZEMEK parc. č. 68/2:

Pozemek je v katastru nemovitostí zapsaný jako trvalý travní porost, nachází se zde převážně listnaté porosty, pozemek je svažitý, hůře přístupný, navazuje na sousední louky. Umístěn je severovýchodně od oceňovaného domu ve vzdálenosti cca 250 m.


Podobné dražby


Podíl 1/16 rodinného domu v obci Rumburk, okres Děčín

kraj Ústecký

110 667,-

Nařízená 15.2.2023 v 11:00


Podíl 1/12 rodinného domu, obec Drahobuz, okres Litoměřice

kraj Ústecký

36 167,-

Nařízená 15.3.2023 v 10:30


Podíl 1/2 rodinného domu a pozemků, obec Velenice, okres Česká Lípa

kraj Liberecký

579 333,-

Nařízená 15.3.2023 v 11:00


Rodinný dům č.p 149 v obci Mšec, okres Rakovník

kraj Středočeský

500 000,-

Plánovaná 1.1.2030 v 0:00