Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Karlovarský > ODROČENO-VYMOŽENO-2.DJ - Trvalý travní porost o výměře 361 m2, Kat. území Stará Role, obec Karlovy Vary

ODROČENO-VYMOŽENO-2.DJ - Trvalý travní porost o výměře 361 m2, Kat. území Stará Role, obec Karlovy Vary

198 500,-
Vyvolávací cena
397 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

1.2.2023 v 10:30
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 2403/21
Dražební vyhláška: dv1.pdf
Znalecký posudek: zp1.pdf
Ostatní písemnosti:
CUP3203-EX 240321…
CUP3233-EX 240321…
Dražební jistota: 25 000,- Kč

1/2 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

ODROČENO-VYMOŽENO-2.DJ - Trvalý travní porost o výměře 361 m2, Kat. území Stará Role, obec Karlovy Vary

2.DJ - Trvalý travní porost o výměře 361 m2, Kat. území Stará Role, obec Karlovy Vary

Oceňované pozemky se nachází ve statutárním městě Karlovy Vary, části Stará Role, v zahrádkářské osadě při ul. Rolavská.

Okolní zástavbu tvoří objekty k rekreaci v zahrádkářské osadě. Přístup k pozemkům je z pozemku parc.č. 847/26, který je ve spoluvlastnictví vlastníků okolních pozemků zahrad (oplocený, uzavřený areál) a dále přes pozemek parc.č. 1454/4, který je ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary.

Pozemky parc.č. 847/7 a 847/28 jsou ve funkčním celku s jinou stavbou, která je součástí pozemku parc.č. st. 2186 (LV č. 3769 – vlastník Pospíchal Schiefner Lenka), pod společným oplocením. Tato stavba ani pozemek p.č. st. 2186 není předmětem tohoto ocenění!!!

Pozemky jsou rovinaté a nachází se na nich vedlejší stavby, trvalé porosty a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků činí 361 m2.

Venkovní úpravy tvoří oplocení.

Na pozemku se nachází trvalé porosty, listnaté stromy a keře, různého druhu a stáří.

Bližší rozsah a provedení nebylo možno určit vzhledem k tomu, že znalci nebyla umožněna prohlídka.


Podobné dražby


Pozemky, obec Louka u Litvínova, okres Most

kraj Ústecký

129 333,-

Nařízená 15.3.2023 v 10:00


Podíl na lesních pozemcích v obci Velké Hamry, okr. Jablonec n.N.

kraj Liberecký

49 870,-

Plánovaná 1.1.2030 v 0:00


Podíl na pozemcích v obci Branka u Opavy, okres Opava

kraj Moravskoslezský

2 676 313,-

Plánovaná 1.1.2030 v 0:00