Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Pardubický > Orná půda, obec Rybitví, okres Pardubice

Orná půda, obec Rybitví, okres Pardubice

200 000,-
Vyvolávací cena
300 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

26.6.2024 v 10:30
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 4090/10
Dražební vyhláška: dv.pdf
Znalecký posudek: zp.pdf
Ostatní písemnosti:
CUP12-EX 409010-257…
Dražební jistota: 20 000,- Kč

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Orná půda, obec Rybitví, okres Pardubice

Zahájení elektronické dražby: dne 26.06.2024 v 10:30 hod.

Orná půda, obec Rybitví, okres Pardubice

Pozemek parc. č. 569 v obci Rybitví, okres Pardubice, katastrální území Rybitví, na listu vlastnictví č. 222.

Oceňovaný pozemek se nachází v zemědělské krajině jihozápadně od zastavěného území obce. Je součástí obhospodařovaných ploch. Je rovinatý. Není přístupný z polních cest, právně je však přístup zajištěn. Na pozemku se nenacházejí žádné stavby, není oplocen.

Dle územního plánu je jedná o plochy smíšené nezastavěného území – přírodní, zemědělské, lesnické, vodohospodářské (bez dalšího členění).


Podobné dražby


3. DDJ - Podíl 1/2 lesního pozemku v obci Drhovy, okres Příbram

kraj Středočeský

47 720,-

Nařízená 17.7.2024 v 10:00


3.DDJ - Podíl 2/3 trvalého travního porostu v obci Kamenice, okres Praha-východ

kraj Středočeský

62 000,-

Nařízená 17.7.2024 v 10:30


3.DDJ - Lesní pozemky + orná půda v obci Písek, okres Frýdek-Místek

kraj Moravskoslezský

106 400,-

Nařízená 17.7.2024 v 11:00


Pozemky v obci Velké Němčice, okres Břeclav

kraj Jihomoravský

206 667,-

Nařízená 24.7.2024 v 10:30