Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Středočeský > 2.DDJ - Podíl 2/3 trvalého travního porostu v obci Kamenice, okres Praha-východ

2.DDJ - Podíl 2/3 trvalého travního porostu v obci Kamenice, okres Praha-východ

77 500,-
Vyvolávací cena
155 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

5.6.2024 v 10:30
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 1728/23
Dražební vyhláška: dv1.pdf
Znalecký posudek: zp2.pdf
Dražba: 2.ddj.pdf
Ostatní písemnosti:
CUP3203-EX 172823…
Dražební jistota: 8 000,- Kč

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

2.DDJ - Podíl 2/3 trvalého travního porostu v obci Kamenice, okres Praha-východ

Spoluvlastnický podíl o velikosti 2/3 ve vlastnictví povinného na nemovitých věcech:

Zahájení elektronické dražby: dne 05.06.2024 v 10:30 hod.

2.DDJ - Podíl 2/3 trvalého travního porostu v obci Kamenice, okres Praha-východ

POZEMEK

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 2/3 nemovité věci – pozemku p.č. 598/10 - trvalý travní porost o výměře 1.781 m2, v k.ú. Štiřín, obec Kamenice, okres Praha-východ, který je situován přibližně v centrální/jihovýchodní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky ve vlastnictví různých subjektů.

Pozemek je součástí zemědělských honů.

Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že na části pozemku se nachází trasa nadzemního vedení a náletové dřeviny plevelného charakteru.

Dále bylo zjištěno, že pozemek je z části podmáčený.

Více informací naleznete v přiloženém znaleckém posudku. 


Podobné dražby


2. DDJ Pozemek parc. č. 5193 v obci Opatov, okres Svitavy

kraj Pardubický

265 000,-

Nařízená 29.5.2024 v 10:00


2. DDJ - Podíl 1/2 lesního pozemku v obci Drhovy, okres Příbram

kraj Středočeský

59 650,-

Nařízená 5.6.2024 v 10:00


2.DDJ - Lesní pozemky + orná půda v obci Písek, okres Frýdek-Místek

kraj Moravskoslezský

133 000,-

Nařízená 5.6.2024 v 11:00