Žádost o splátkový kalendář

Spisová značka
124EX
Údaje o povinném
Správný tvar RČ je: 123456/123(4)
Navrhované splátky
(celková dlužná částka by měla být uhrazena do jednoho roku)
(např. 5.,10.,15.,20.)
Další sdělení povinného

Soudní exekutor upozorňuje, že schválený splátkový kalendář nemá vliv na vydávání exekučních příkazů a že doposud vydané exekuční příkazy mohou být zrušeny až po úplném zaplacení celkové dlužné částky včetně nákladů exekuce.