Všechny dražby > Nemovitosti > Stavby > kraj Plzeňský > Rodinný dům + pozemky v obci Chodová Planá, okres Tachov

Rodinný dům + pozemky v obci Chodová Planá, okres Tachov

607 333,-
Vyvolávací cena
911 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

24.7.2024 v 10:00
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 5824/23
Dražební vyhláška: dv1.pdf
Znalecký posudek: zp1.pdf
Dražební jistota: 60 000,- Kč

1/7 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774 646 247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Rodinný dům + pozemky v obci Chodová Planá, okres Tachov

Rodinný dům + pozemky v obci Chodová Planá, okres Tachov

Rodinný dům č.p. 133 a pozemek parc. č. St. 189, 914/5, 914/7 v obci Chodová Planá, okres Tachov, katastrální území Michalovy Hory na listu vlastnictví č. 43.

Rodinný dům

Oceňovaný pozemek parc. č. St. 189 o výměře 141 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Součástí pozemku je stavba č.p. 133 – rodinný dům. Oceňovaný rodinný dům je samostatný objekt. Stavba má 1 nadzemní podlaží. Dům není podsklepený.

Byla provedena pouze venkovní obhlídka a veškeré informace byly získány z veřejné dostupných zdrojů.

Stavba je bez viditelných statických poruch a jejich stavebně- technický stav odpovídá stáří, technologickým postupům výstavby a použitým materiálům a zanedbané údržbě. Rodinný dům není obýván.

Základy má železobetonové neizolované a objekt je cihlové konstrukce. Střecha je sedlová, krytinu tvoří eternitové šablony, nad verandou pultová střecha, střešní krytina je plechová, klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou štukové a zateplení pláště není provedeno. Okna jsou dřevěná zdvojená.

Objekt byl postaven odhadem před více jak 100 lety, později byla přistavěna veranda.

Stav objektu lze charakterizovat jako před rekonstrukcí.

Podlahová plocha je odvozena ze zastavěné plochy a činí 80 m2.

Pozemek

Oceňované pozemky parc.č. 914/5 o výměře 65 m2 a parc.č. 914/7 o výměře 38 m2 jsou evidovány v katastru nemovitostí jako zahrada. Celková výměra pozemku činí 244 m2. Sklon pozemku je mírně svažitý. Pozemek je oplocený dřevěným plotem. Trvalé porosty - okrasné dřeviny.


Podobné dražby


Podíl 11/20 RD + orná půda v obci Polepy, okres: Litoměřice

kraj Ústecký

842 667,-

Nařízená 14.8.2024 v 10:00


Podíl 7/20 na garáži v Nepomuku, okres: Plzeň-jih

kraj Plzeňský

68 667,-

Nařízená 28.8.2024 v 10:00


Podíl 1/10 RD ve Šluknově, okres: Děčín

kraj Ústecký

14 000,-

Nařízená 28.8.2024 v 10:30